A.M.D Consulting s.r.o. / Audit MD s.r.o.

 
A.M.D Consulting s.r.o.
Devinska cesta 22
841 10 Bratislava
ICO: 35909692
DIC: 2021916248
IC DPH: SK2021916248
Mail: denko@amdgroup.sk
Tel.: +421905264233
Predmet cinnosti: poskytovanie uctovnych sluzieb
 
Audit MD s.r.o.
Devinska cesta 22
841 10 Bratislava
ICO: 46386319
DIC: 2023355301
IC DPH: SK2023355301
Mail: denko@amdgroup.sk
Tel.: +421905264233
Predmet cinnosti: poskytovanie auditorskych sluzieb

Správa o transparentnosti 2013
Správa o transparentnosti 2015

  • audit
  • účtovníctvo
  • dane
  • poradenstvo

 

Kontakt

A.M.D Consulting s.r.o. / Audit MD s.r.o.
Devínska cesta 22/3752
841 10 Bratislava
Tel.: 0905983221
Mobil: 0905264233

Email: denko@amdgroup.sk